ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิลดัชท์

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิลดัชท์เป็นตะแกรงลวดสแตนเลสที่มีลักษณะการทอคล้ายกับตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพนดัชท์ แต่รูปแบบจะเป็นแบบทวิล คือ ขึ้น 2 ลง 2 ด้วยเส้นคู่ทางแนวนอนจะทำให้ไม่มีช่องเปิดเหมือนกับตะแกรงลวดสแตนเลสแบบเพน หรือแบบทวิล ทำให้ทิศการกรองของตะแกรงลวดสแตนเลสชนิดนี้ จะผ่านเส้นลวดที่วางเรียงกันสลับกัน ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพ และกรองได้ละเอียดขึ้น สามารถดู สเปคและรายละเอียดของสินค้า ได้ทางด้านล่าง
 
คุณสมบัติ
  • ทนและไม่ขึ้นสนิม
  • ไม่มีรอยยับ รอยคลื่น รอยขาด
  • ทนต่อการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 
การใช้งาน :
  • สามารถนำไปใช้กับเครื่องรีดพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์และปิโตรเคมี
  • นำไปใช้กับเครื่องกรองน้ำดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
  • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำตาลเหลวในอุตสาหกรรมน้ำตาล