ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิล

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิล หรือลาย ซึ่งบางครั้งเรียกกันว่า ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบขึ้น ลง โครงสร้างของลายทอแบบนี้ จะเป็นลักษณะขึ้น ลง ทั้งลวดในแนวตั้ง และแนวนอน โดยการซ้อนทับ จะเลื่อนไป 1 ช่อง หรือ 1 เส้นลวด ทำให้โครงสร้างเหมือนกับขั้นบันได ลายทอแบบนี้เหมาะสำหรับตะแกรงที่ต้องการใช้ลวดขนาดใหญ่ และลวดสแตนเลสแบบนี้มักจะใช้เส้นลวดสแตนเลสที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานมาทอ เพื่อที่จะทำให้ตะแกรงลวดสแตนเลสมีความแข็งแรงขึ้น และสามารถรองรับกับแรงดันที่มากขึ้นได้ดีกว่าตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพน ทางบริษัทได้ผลิตตะแกรงลวดสแตนเลสตั้งแต่เบอร์ 250 ขึ้นไป
 
คุณสมบัติ
  • ทนและไม่ขึ้นสนิม
  • ไม่มีรอยยับ รอยคลื่น รอยขาด
  • ทนต่อการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
การใช้งาน
  • สามารถนำไปใช้กับเครื่องรีดพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์และปิโตรเคมี
  • นำไปใช้กับเครื่องกรองน้ำดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
  • สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำตาลเหลวในอุตสาหกรรมน้ำตาล
  •  สามารถใช้ทำกระชอนในครัวเรือน และร่อนผงแป้งต่างๆได้
  • นำไปลองเยื่อกระดาษขึ้นรูปเป็นภาชนะหรือ บรรจุภัณฑ์