มุ้งไนล่อน

          มุ้งไนล่อน, มุ้งฟ้า หรือ มุ้งเขียว ผลิตจากโพลีเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ผลิตเป็นเส้นใยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการทอให้เป็นผืนผ้า ตามขนาดที่ต้องการ  มุ้งไนล่อนของบริษัทฯ มีความแข็งแรงและคงทนต่อสภาพการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  มุ้งไนล่อนนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทการเกษตร การประมง และอื่นๆ 

การใช้งาน
 • ภาคการเกษตร
  • ใช้คลุมแปลงผัก ผลไม้ หรือดอกไม้เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช, ลม, หิมะ หรือ ฝน
  • ล้อมรั้วเพื่อเลี้ยงสัตว์
  • ตากแห้งสินค้าทางการเกษตร
  • ฟาร์มหอยทาก
 • ภาคการประมง
  • สามารถนำไปใช้ทำเป็นกระชังเลี้ยงปลา/สัตว์น้ำ
  • ตากแห้งสัตว์น้ำ
 • นำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน