ตะแกรงสำเร็จรูป

          ตะแกรงสำเร็จรูป เป็นการนำตะแกรงลวดสแตนเลสที่เป็นผืนมาขึ้นรูปทรงต่างๆ และ ซ้อนกันหลายๆชั้น เพื่อให้เป็นชิ้นงานสำเร็จ ตามที่ลูกค้าต้องการเช่น ทรงวงกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงรี ทรงโดนัท ทรงหลอด ทรงกระบอก และ อื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีบริการใส่ขอบสแตนเลสหรือขอบอลูมิเนียม เจาะรูตรงกลาง และใส่ห่วงหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการให้ใส่เพิ่ม โดยตะแกรงสำเร็จรูปของทางบริษัทได้มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนประกอบในเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ฯลฯ สามารถดูชนิดของตะแกรงสำเร็จรูป ได้ทางด้านล่าง
 
ข้อดีของตะแกรงสำเร็จรูป
1. ประหยัดเวลาในการใช้แรงงานคนที่ตัด และ ง่ายต่อการใช้งาน
2. ตะแกรงตัดได้มาตรฐาน ได้รูปทรงที่ลูกค้าต้องการ
3. สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
4. ง่ายต่อการจัดเก็บ