ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบออโต้ (อัตโนมัติ) (ขนาดมาตรฐาน)

          ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบออโต้ (อัตโนมัติ) (ขนาดมาตรฐาน)  เป็นตะแกรงที่ทอขึ้นมามีลักษณะเฉพาะเหมือนกับสายพาน และใช้สำหรับ ระบบการเปลี่ยนตะแกรงแบบอัตโนมัติ ด้วยการทอในลักษณะนี้ จะทำให้ตะแกรงมีความทนทานต่อแรงดันได้ดี

คุณสมบัติ
- ทนและไม่ขึ้นสนิม
- ไม่มีรอยยับ รอยคลื่น รอยขาด
- ทนต่อการใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 
การใช้งาน :
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ฟิล์ม ถุงกระสอบ
- เครื่องเปลี่ยนตะแกรงอัตโนมัติ