ตะแกรงลวดสแตนเลส

         บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ตะแกรงลวดสแตนเลส ภายใต้ตราสินค้า “Dolphin” และ “ Crown” ทั้งในรูปแบบม้วน และรูปทรงต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้ใช้สแตนเลส ทั้งเกรด 304 และ เกรด 316 ตามความต้องการของลักษณะงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกลม ที่มีขนาดตั้งแต่ 2.0 มม. จนถึง 500 มม. แผ่นสี่เหลี่ยมทั้ง ทรงจัตุรัส และผืนผ้า รูปทรงกระบอก ทรงกรวย ทางโดนัท และอื่นๆ

         เพื่อสอดคล้องกับงานต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนประกอบในเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐาน ISO9001 ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนการผลิตตะแกรงลวดสแตนเลส จะถูกควบคุม และ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งตะแกรงลวดสแตนเลสที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งมีรูปแบบของลายทอดังนี้

ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพน

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพน หรือ ลาย 1 ซึ่งบางครั้งจะถูกเรียกว่า ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบธรรมดา เป็นตะแกรงลวดสแตนเลสที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด เป็นการทอลวดสแตนเลส ที่นำเส้นทางแนวนอนพาดเหนือเส้นลวดสแตนเลสทางแนวตั้ง และจะลอดผ่านใต้เส้นลวดสแตนเลสแนวตั้งในเส้นถัดไป

SEE MORE

ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิล

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิล หรือลาย ซึ่งบางครั้งก็เรียกกันว่า ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบขึ้น ลง โครงสร้างของลายทอแบบนี้ จะเป็นลักษณะขึ้น ลง ทั้งลวดในแนวตั้ง และแนวนอน โดยการซ้อนทับ จะเลื่อนไป 1 ช่อง หรือ 1 เส้นลวด ทำให้โครงสร้างเหมือนกับขั้นบันได

SEE MORE

ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิลดัชท์

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายทวิลดัชท์เป็นตะแกรงลวดสแตนเลสที่มีลักษณะการทอคล้ายกับตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพนดัชท์ แต่รูปแบบจะเป็นแบบทวิล คือ ขึ้น 2 ลง 2 ด้วยเส้นคู่ทางแนวนอนจะทำให้ไม่มีช่องเปิดเหมือนกับตะแกรงลวดสแตนเลสแบบเพน

SEE MORE

ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพนดัชท์

          ตะแกรงลวดสแตนเลสลายเพนดัชท์ หรือ ตะแกรงลายเสื่อ เป็นตะแกรงลวดสแตนเลสทางแนวตั้งที่มีขนาดเส้นใหญ่กว่าเส้นลวดสแตนเลสทางแนวนอน โดยการจำกัดจำนวนเส้นลวดทางแนวตั้ง/1นิ้ว แต่ใช้ปริมาณเส้นลวดมากที่สุดทางแนวนอนเรียงชิดติดกัน/1นิ้ว จะทำให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงอย่างมาก 

SEE MORE

ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบออโต้ (อัตโนมัติ) (ขนาดมาตรฐาน)

          ตะแกรงลวดสแตนเลสแบบออโต้ (อัตโนมัติ) (ขนาดมาตรฐาน)  เป็นตะแกรงที่ทอขึ้นมามีลักษณะเฉพาะเหมือนกับสายพาน และใช้สำหรับ ระบบการเปลี่ยนตะแกรงแบบอัตโนมัติ ด้วยการทอในลักษณะนี้ จะทำให้ตะแกรงมีความทนทานต่อแรงดันได้ดี

SEE MORE

ตะแกรงสำเร็จรูป

          ตะแกรงสำเร็จรูป เป็นการนำตะแกรงลวดสแตนเลสที่เป็นผืนมาขึ้นรูปทรงต่างๆ และ ซ้อนกันหลายๆชั้น เพื่อให้เป็นชิ้นงานสำเร็จ ตามที่ลูกค้าต้องการเช่น ทรงวงกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงรี ทรงโดนัท ทรงหลอด ทรงกระบอก และ อื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า

SEE MORE