เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางบริษัทไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ร่วมกับพนักงานของทางบริษัท ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ไปทำโรงทาน ณ.วัดทองธรรมิการาม ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร