ยุงมีหลายร้อยชนิด แต่มียุงราว 3 ชนิด ที่พบในประเทศไทยเป็นพาหะนำโรค ประกอบด้วย ยุงก้นปล่อง, ยุงลาย, ยุงรำคาญ ซึ่งอาหารของยุงทั้งตัวผู้และตัวเมีย จะเป็นน้ำหวานจากผลไม้ หรือ น้ำผึ้ง แต่ยุงตัวเมียจะเริ่มดูดเลือดคนและสัตว์ หลังจากผสมพันธุ์แล้วเท่านั้น เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงไข่ในท้องให้เจริญเติบโต ซึ่งเวลาที่ยุงกัดจะมีของเหลวคล้ายน้ำลายไหลที่เป็นพิษออกมาจากทางปากของมันซึ่งจะทำให้เรารู้สึกคันและมีตุ่มแดงบริเวณผิวหนัง
 
ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย 
มาลาเรีย  เป็นเชื้อที่แพร่จากยุงตัวเมียสู้มนุษย์ ซึ่งทำให้มีอาการ เช่น ปวดหัว หายใจถี่ และหัวใจเต้นเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้ เชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่จะเกิดภายในตับ และจะทำลายตับเพื่อที่จะเข้าไปฝังตัวในเม็ดเลือดแดง และทำลายเม็ดเลือดแดงในที่สุด ปัจจุบันทีมแพทย์มีการพัฒนา วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียอย่างต่อเนื่อง
 
ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก มักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และผู้ใหญ่ในบางราย โรคไข้เลือดออกในแต่ละคน จะแสดงอาการหนัก-เบา แตกต่างกันไป  ในบางรายอาจมีอาการหนักถึงขั้นระบบการทำงานของอวัยวะสำคัญ ๆ ล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้  ปัจจุบันมีการพัฒนา วัคซีนต้านไข้เลือดออกในระดับป้องกันเชื้อไวรัสได้สำเร็จ แต่ก็ยังไม่มียาที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นการควบคุมยุงลายไม่ให้มีการเพิ่มจำนวน และการป้องกันไม่ให้ยุงกัดจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
 
ยุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ
โรคไข้สมองอักเสบ เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลเดียวกับไข้เลือดออก จะแตกต่างกันตรงการติดเชื้อภายในอวัยวะ คือ ไข้เลือดออกจะติดเชื้อที่ตับ ส่วนไข้สมองอักเสบ จะติดเชื้อที่สมอง การแสดงอาการขั้นรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ อัตราการเสียชีวิตของโรคไข้สมองอักเสบอยู่ที่ 30% มีโอกาสผิดปกติจากอาการทางสมอง 30% ซึ่งในปัจจุบันโรคไข้สมองอักเสบนี้ยังไม่มียารักษา มีเพียงวัคซีนป้องกันแต่ยังมีราคาที่สูงอยู่
 
โรคทั้ง 3 นี้มีการแพร่ระบาดมากในหน้าฝน การป้องกันที่ดีสุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่าง ๆ ให้หมดไป หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด และการรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงนี้จะเป็นการป้องกันตัวเองก่อนที่จะเป็นโรคต่าง ๆ ได้ดีที่สุด 
 
มาดูกันว่าคนประเภทไหนที่ยุ่งชอบกัด : ยุงชอบคนประเภทเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนประเภทต่อไปนี้ควรหาวิธีป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการโดนยุงกัด
 
 
ขอบคุณภาพจาก www.kapook.com
 
วิธีการควบคุมการแพร่ขยายจำนวนยุงบริเวณที่อยู่อาศัย : วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ยุงบริเวณที่อยู่อาศัยของท่านลดน้อยลงหรือช่วยควบคุมไม่ให้ยุงแพร่ขยายเพิ่มขึ้นได้
 
 
ขอบคุณภาพจาก www.kapook.com