ในวันที่  16   กรกฎาคม  พ.ศ.2559  บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานและหลอดไฟ   ณ. วัดทองธรรมิการาม  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ที่ทางบริษัท  ได้จัดทำต่อเนื่องกันมาทุกปี