เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559    พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันจัดงาน สงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันงดงามของไทย โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์  และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอาวุโส โดยผู้บริหารและพนักงานต่างร่วมใจกันสวมเสื้อลายดอกเพื่อแสดงออก ถึงความเป็นไทย นอกจากนี้ในช่วงพักกลางวันก่อนเริ่มพิธีการ   บริษัทฯได้จัดเลี้ยงอาหารฟรี ให้กับพนักงานทุกคน ได้ทานร่วมกันอีกด้วย และพนักงานส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กันอย่างครึกครื้นสนุกสนาน  ซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้ทางบริษัทฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมา หลายปีแล้ว ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ที่ดีดังกล่าว