การเดินทางของเรา

  • พ.ศ. 2560

    ในปี 2560 ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอ ตาข่ายกรองแสงแบบถัก 3 เข็ม ที่มีความแข็งแรง และ ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญตาข่ายกรองแสงของทางบริษัทฯยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

    ปัจจุบันตาข่ายกรองแสงแบบถัก คือผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางบริษัทฯ แต่นี้จะไม่ใช่สินค้าตัวสุดท้ายอย่างแน่นอน ทางเราจะสร้างสรรค์และผลิตสินค้าตัวใหม่ๆ เพื่อที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมตาข่าย และสิ่งทอพลาสติกของโลก

    ​ขอขอบคุณลูกค้าและผู้ใช้สินค้าของบริษัทฯทุกท่าน ที่ได้ร่วมเดินทางกับไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ตลอดมา และตลอดไป