พิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด จึงได้จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ.สนามกีฬาภายในบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายความอาลัยพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย และร่วมกัน แปรอักษรเป็น ๙ 

แห่เทียนพรรษา 2559

         ในวันที่  16   กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานและหลอดไฟ   ณ. วัดทองธรรมิการาม  ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

          ในวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน    ให้บริการตรวจสุขภาพโดย ทีมแพทย์พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559    พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันจัดงาน สงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันงดงามของไทย โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์  และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอาวุโส โดยผู้บริหารและพนักงาน