กิจกรรมเพื่อสังคม CSR  ประจำปี 2558

         ในวันที่  23 มีนาคม  พ.ศ. 2558  คณะผู้บริหาร บริษัทไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์  จำกัด  พร้อมพนักงานของ ทางบริษัท ได้เดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรม CSR พร้อมทั้งมอบความสุข สร้างเสียงหัวเราะและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ณ.โรงเรียนสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2557

          ในวันที่  22    มีนาคม  พ.ศ. 2557  คณะผู้บริหาร  บริษัทไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์  จำกัด  พร้อมพนักงานของทางบริษัท   ได้เดินทางไปร่วมกันทำกิจกรรม CSR พร้อมทั้งมอบความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้แก่เด็กๆ ณ.มูลนิธิธรรมานุรักษ์  ต.ช่องสะเดา  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประจำปี 2559

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในบริษัท  การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม  A-TEAM สู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบของ CSR กลุ่ม A-TEAM ก่อตั้งขึ้นในบริษัทฯ

กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด  จัดมอบของขวัญวันเด็ก  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   มีทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษา  ขนม นม และทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน